X

Gledoskop

Gledoskop je sistem za razvrščanje in označevanje programskih vsebin. Starše, otroke, vzgojitelje in druge opozarja, da vsebina vsebuje prizore, ki so lahko za določeno starostno skupino gledalcev škodljivi. V ta namen uporablja znake, ki vsebujejo starostna priporočila (vodstvo staršev, 12 let, 15 let, 18 let), poleg njih pa tudi piktograme, s katerimi pojasni razlog za starostno priporočilo (nasilje, strah, spolnost, diskriminacija, zloraba drog in/ali alkohola ter neprimeren jezik). Je slovenskim pravilom prilagojena različica nizozemskega orodja Kijkwijzer, ki v Evropi predstavlja primer dobre prakse in zgled uspešnega sodelovanja ponudnikov vsebin, regulatorjev in javnosti pri zaščiti otrok in mladoletnikov pred škodljivimi avdiovizualnimi vsebinami.

 

Označevanje vsebin zahteva Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS). Gledoskop omogoča enostavnejše in zanesljivejše razvrščanje in označevanje vsebin s pomočjo spletnega vprašalnika. V njem pooblaščeni koderji natančno opredelijo potencialno škodljive elemente, računalniški program pa na podlagi njihovih odgovorov določi starostno priporočilo in piktograme. Koderji se tudi redno srečujejo in izmenjujejo izkušnje ter rešujejo težave in vprašanja, na katera naletijo pri razvrščanju filmov in drugih vsebin. Na ta način poskušajo zagotoviti, da imajo pri razvrščanju vsi isti pristop, gledalci pa se lahko zanesejo na to, da so vsebine na različnih slovenskih televizijskih programih in videih na zahtevo (npr. v videotekah slovenskih operaterjev) razvrščene po istih merilih.

 

Izvirni vprašalnik so razvili strokovnjaki z Nizozemskega inštituta za klasifikacijo avdiovizualnih medijev (NICAM), slovenska prilagoditev pa je pod njihovim vodstvom nastala v sodelovanju med Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ter ponudniki avdiovizualnih storitev. Vse razvrščene vsebine in njihove oznake se shranjujejo v podatkovno bazo in so javno dostopne prek iskalnika na spletni strani Gledoskop.