X

Pravno obvestilo

Dostopnost

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.mipi.si. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije se zavezuje uporabnikom omogočati dostopnost spletne strani v skladu Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Vsem obiskovalcem in uporabnikom želimo omogočiti enakovreden dostop do vsebin.


Stopnja skladnosti

Za zagotavljanje dostopnosti spletišča so bile sistemsko zagotovljene prilagoditve. Spletna stran www.mipi.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Spletna stran dosega raven dostopnost AA smernic za načrtovanje spletnih vsebin Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo
 • spletna stran je pregledna in urejena tako, da ustreza zahtevam različnih naprav
 • slikam je dodan ALT (izjema so ikone, ki služijo kot dodatek k tekstu in ne potrebujejo ALT teksta in dekorativne slike, ki nimajo posebnega namena),
 • povezavam, ki so vključene v vsebino je dodan arial-label,
 • vse povezave so urejene na način, da se odprejo v novem oknu oz. zavihku,
 • dodan je opis dokumentom ter podatek za katero obliko dokumenta gre,
 • razen manjših izjem so kontrasti na strani primerni,
 • urejeni so H-tage v css in HTML
 • vstavljeni so ARIA elementi,
 • dopolnjeno je delovanje strani na način, da je mogoča uporabo brez miške,
 • elementom je dodan outline
 • urejen je zemljevid strani (sitemap).


Nedostopna vsebina na spletni strani:

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija dostopnost spletne strani nenehno spremlja in nadgrajuje posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • različne  preglednice, grafi, slikovne sheme, legende, organigrami, videi.
 • Barvni kontrasti v celoti ne dosegajo ustreznih standardov v celoti, to so kontrasti na vstopni strani, svetlo modro-bele kombinacije, roza-roza kombinacija na modulu Bodite obveščeni.


Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 5. marca 2024 na podlagi samoocene.


Kontakt in povratne informacije

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije:

Stegne 7
1000 Ljubljana

E: info.box@akos-rs.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili razloge za zakasnitev.
 

V primeru, da ugotovite neskladnost z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo tudi inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana