X

Pravno obvestilo

S to spletno stranjo upravlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Vsebine, objavljene na spletnih straneh www.mipi.si so last Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije pridržuje pravico do sprememb vsebin.


Pridržki

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije bo na svojih spletnih straneh zagotavljala točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.