X

Iskalnik

Otrokova zabava prek zaslona je lahko tudi kakovostna in poučna

Starši, izbirajte kakovostne medijske vsebine. Nova mobilna aplikacija RTV Slovenija, RTV Živ žav, namenjena predšolskim in šolskim otrokom do osmega leta starosti.

O tem, da že najmlajši otroci preživijo ogromno časa pred zasloni, lahko danes pogosto beremo. Čas, ki ga tam preživijo predšolski otroci in otroci prvih razredov osnovne šole, je pogosto namenjen predvsem zabavi. Obdobje epidemije COVID-19 je sicer starostno mejo, ko otroci svoj čas preživljajo pred zasloni, zato da bi opravili tudi svoje šolske in druge obšolske obveznosti, premaknilo močno navzdol. Zasloni pa so v tem obdobju omogočili tudi močno izostalo medvrstniško interakcijo v živo.

Otroci tako kar naenkrat veliko svojega časa, ki bi ga sicer preživeli stran od zaslonov, preživljajo pred njimi. Posledično se je povečal tudi obseg časa, namenjenega zabavi. Otroci tako vseskozi prihajajo v stik z veliko različnimi medijskimi vsebinami, aplikacijami, igrami in drugimi avdiovizualnimi vsebinami, kot so: risanke, filmi, videoposnetki.

punča s telefonom

Ker mlajši otroci šele dobro vstopajo v digitalni svet in pri tej starosti večinoma tudi samostojno še ne posegajo po medijskih vsebinah, so predvsem starši, poleg vzgojno-varstvenih institucij, tisti, ki pomembno prispevajo k prvim digitalnim izkušnjam otrok. Pri tem še zdaleč ni edina naloga staršev, da otroka varujejo pred neprimernimi in škodljivimi vsebinami, pač pa da mu približajo tudi kakovostne in zanj primerne medijske vsebine oziroma storitve, ki mu bodo nudile zabavo in ga hkrati njegovi starosti primerno izobraževale in informirale. Vse to je namreč del zgodnjega medijskega opismenjevanja otroka, da bi kot odrasel znal poiskati kakovostne vire zabave ter kritično vrednotiti medijske in spletne vsebine nasploh.      

Poleg časovnih omejitev uporabe zaslonov (o njihovi siceršnji priporočljivi uporabi glej nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih; za več koristnih povezav pa tudi že objavljen članek na tej spletni strani) je tako pomembno tudi, katere medijske vsebine in storitve izbiramo ter na kakšen način jih ponudimo otrokom. Izbiramo kakovostne medijske vsebine in na ta način otroke usmerjamo k vrhunskim vsebinam, ki spodbujajo empatijo, niso stereotipne, prikazujejo različne like in vloge ter tako otroke učijo sprejemanja različnosti in širijo njihova obzorja. Omogočimo jim dostop do aplikacij in storitev, ki jih bodo hkrati zabavale in izobraževale. Pri tem seveda nikakor ne pozabimo biti tudi dober zgled, predvsem glede časa in prostora, ko zaslone uporabljamo sami.

Kot starši moramo poznati medijske vsebine in storitve, ki jih uporablja naš otrok. Vsebine zato predhodno vedno preverimo, jih po potrebi prednastavimo, kot na primer s pomočjo orodij za starševski nadzor, o njih samih pa se z otrokom pogovarjamo. Poslušamo njegove vtise in občutja ob uporabi medijskih vsebin in ga s pogovorom vodimo do lastnega prevpraševanja o videnem in vedno znova postavljamo videno v širši kontekst.

Pri sami oceni medijske vsebine oziroma storitve naj ključno vlogo predstavlja podatek o tem, ali se bistvena lastnost storitve skriva v tem, da nagovarja otroka k njeni čim daljši uporabi ali na drugi strani spodbuja njegovo radovednost, prijaznost, kreativnost in prispeva tudi k njegovemu dobremu počutju. Kakovostne medijske vsebine namreč spodbujajo pozitivno vedenje, širijo doživljajski svet otroka in njegovo odprtost do drugačnosti. Z odpiranjem novih svetov pa pomembno spodbujajo tudi otrokovo domišljijo in vplivajo na njegovo dojemanje sveta ter sebe v njem. Nenazadnje pa vplivajo tudi na njegov uspeh.

V številnih državah so kot pomembnejši ponudniki kakovostnih medijskih vsebin za otroke prepoznani tudi javni servisi, ki pri svojem delovanju sledijo načelom kakovostne zabave za otroke. Ti ponudniki zaradi svojega ustroja delovanja niso podvrženi pritiskom oglaševalske in medijske industrije, ki na račun povečevanja uporabe in prodaje podatkov uporabnika zasledujeta cilj ustvarjanja ekonomskega profita.

Kot primer tovrstne storitve je pri nas pred kratkim zaživela nova digitalna aplikacija javnega servisa RTV Slovenija, RTV Živ žav, ki bo otrokom ponudila kakovostne avdiovizualne in tudi druge vsebine, primerne njihovi starosti, ob katerih se bodo otroci tako zabavali kot izobraževali. Otroci pri brskanju med vsebinami ne bodo mogli zaiti na druge spletne strani in storitve s potencialnimi neprimernimi vsebinami zanje. Poleg tega ob uporabi storitve ne bodo izpostavljeni oglaševalskim sporočilom, saj storitev ne predvideva predvajanja oglasnih vsebin. Javni servis sicer veliko svojih oddaj in drugih vsebin ponuja tudi preko različnih YouTube kanalov.

Kot eno izmed pozitivnih posledic epidemije COVID-19 zagotovo velja omeniti tudi širjenje kakovostnih razvedrilnih in izobraževalnih otroških vsebin na splet. O tem, da so številne kulturne in izobraževalne ustanove med zaprtjem javnega življenja svoje vsebine ponudile tudi na spletu, smo na tej strani že pisali. So pa številne izmed njih tudi v času, ko se vračajo na odre in platna, vsaj del svojih vsebin obdržale tudi v svoji spletni ponudbi. Nekatere so v ta namen oblikovale tudi posebne video storitve na zahtevo ter znotraj njih oblikovale kataloge dostopnih vsebin. Podobno velja tudi za številne festivale in druge kulturne prireditve, ki že na kar ustaljen način veliko svojih vsebin ponudijo tako v živo kot prek spleta. 

Z malce brskanja po spletu lahko najdemo tudi številne sezname in priporočila za kakovostne avdiovizualne in druge spletne vsebine za otroke, tako v slovenskem kot angleškem jeziku. Veliko teh vsebin lahko staršem služi tudi kot odlično izhodišče za pogovor z otrokom o varni in zmerni uporabi zaslonov. Številne koristne informacije, nasvete in napotke o tem, kako lahko kot starš pozitivno vplivate na medijsko življenje otrok, pa lahko poiščite tudi na tej spletni strani pod zavihkom Otroci in mediji.


Nazaj na vse novice