X

Teme

Varnost na internetu

Vsiljena sporočila (spam)

Vsiljena sporočila (spam)

Dostopnost in enostavnost uporabe sredstev elektronskih komunikacij za razširjanje sporočil je povzročilo, da lahko pošiljatelji hitro in z minimalnimi stroški dosežejo zelo veliko število prejemnikov, čeprav ti morda njihovih sporočil ne želijo.

Na splošno za vsiljena sporočila ali »spam« štejemo sporočila poslana večjemu številu uporabnikov z namenom vsiljevanja vsebin, ki se jih prejemniki sami ne bi odločili prejemati. V nasprotju s tovrstnimi vsiljenimi, neželenimi e-sporočili pa poznamo tudi odgovorno oglaševanje, direktni marketing in druge tržne komunikacije s sredstvi elektronskih komunikacij, ki temeljijo na dobrih praksah, ne zlorabljajo zaupanje potrošnikov, ne zavajajo, upoštevajo pravico do zasebnosti in so v skladu z obstoječo zakonodajo.

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) v 150. in 158. členu določa minimalne pogoje, ki jih morajo upoštevati pošiljatelji pri uporabi sredstev elektronskih komunikacij za namene neposrednega trženja:

  • pravne ali fizične osebe, ki opravljajo klice, ki imajo komercialni ali raziskovalni namen, morajo upoštevati prepoved uporabe naročnikovih osebnih podatkov, označene v zadnjem izdanem elektronskem imeniku, če se te označbe razlikujejo od označb v tiskanem imeniku istega izdajatelja,
  • uporabnik ali naročnik javno dostopnih elektronskih komunikacij mora soglašati z vsako uporabo samodejnih klicnih in komunikacijskih sistemov, telefaksov in elektronske pošte za namen neposrednega trženja,
  • podjetje lahko e-naslov svojih obstoječih strank uporabi za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov/storitev le pod pogojem, da kupcem ponudi možnost zavrnitve uporabe njihovega e-naslova takrat, ko so podatki pridobljeni in ob vsakem nadaljnjem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil take uporabe že na začetku,
  • uporaba drugačnih sredstev (npr. govorni telefonski klic) je dovoljena le s soglasjem naročnika ali uporabnika, zavrnitev soglasja pa mora biti brezplačna,
  • fizična ali pravna oseba lahko uporabi elektronski naslov fizičnih oseb za elektronsko pošto, če ta elektronski naslov pravna oseba javno objavi kot svoj kontaktni elektronski naslov (https://www.akos-rs.si/akos-in-informacijski-pooblascenec-o-dopustnosti-neposrednega-trzenja-na-osebne-elektronske-naslove-zaposlenih),
  • določila prvega in tretjega odstavka 158. člena ZEKom-1 se uporabljajo za naročnike, ki so fizične osebe.

V primeru suma kršitve 150. ali 158. člena ZEKom-1, lahko podate pisno pobudo za nadzor na naslov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS ali elektronsko na: info.box@akos-rs.si. Pobudi za nadzor obvezno priložite/prepošljite tudi originalno e- sporočilo.

 

Več o preventivnih ukrepih za omejitev neželenih komunikacij (spama) lahko preberete na:  https://www.cert.si/si/varnostne-groznje/spam/


Nazaj na vse novice