X

Teme

Varnost na internetu

Spletni prostor brez sovražnega govora je v javnem interesu vseh prebivalk in prebivalcev

Pretekli teden se je pričela enomesečna kampanja z naslovom »Premisli, nato stisni«. Pobuda je prišla s strani vlade, saj jo je organiziralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Za ta namen je povezalo več ministrstev, policijo, šolstvo, nevladne organizacije in tudi druge institucije, ki se ukvarjajo bodisi s spletnim nasiljem oziroma medvrstniškim nasiljem na spletu. Tako so v okviru tega za skupne mize pripeljali tudi sogovornike s teh področij, z enim skupnim ciljem: 

Da bi starše, učitelje svetovalne delavce in druge, seznanili s tem, kako sploh prepoznati, medvrstniško nasilje in sovražni govoru na spletu, razložiti nevarnosti, škodljive posledice za otroke in celotne družine, ter seveda, kako ravnati, koga poklicati za pomoč, kako to omejiti, zmanjšati škodo, kako otrokom pomagati in kako ves čas preventivno delovati. 

Tudi Mipi je pristopil h kampanji. Razlog je preprost: Ker MiPi in Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, pod okriljem katere deluje MiPi, ugotavlja, da je ob regulaciji in nadzoru ključno prav ozaveščanje ljudi. Portal tako objavlja poučne, enostavne vsebine z različnih področij: o varnosti na spletu, spletnih prevarah, pojasnila o prednostih uporabe novih tehnologij, pojasnjuje ozadja lažnih novicah, preverjanja dejstev, razlage spletnega nasilja in pojasnila, kako ga preprečiti in podobno. 

Ob tem je agencija na podlagi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) pristojna za nadzor spodbujanja sovraštva in nasilja na televiziji. Ker pa tam oblikovane vsebine, če so sovražne, kaj hitro lahko postanejo viralne, ima javna beseda posebno težo. Tak govor bi lahko postal zgled uporabnikom spleta in lahko vpliva na družbeno toleranco do tovrstnega govora. Agencija lahko v takih primerih kot inšpekcijski organ na osnovi veljavne zakonodaje ukrepa, kar je opisano tudi v publikaciji, ki jo je agencija ob tej priložnosti pripravila in nosi naslov: Pomisli, preden izrečeš in poteptaš druge. Medijski prostor in s tem posledično spletni prostor brez sovražnega govora je namreč v javnem interesu vseh prebivalcev.

Na vse to je agencija opozorila tudi na okrogli mizi, na kateri je sodelovala. V sredo, 20. 3. je namreč potekalo 6 okroglih miz na to temo v šestih mestih istočasno. Sogovorniki so bili iz lokalnega okolja in iz različnih področij, od šolstva do socialnega dela, policije, tožilstva, akademske in civilne sfere, in so predstavili izkušnje in spoznanja pri obravnavi medvrstniškega nasilja in sovražnega govora.

Sodelujoči so se v glavnem strinjali o nekaterih skupnih ugotovitvah, da morajo ustanove, od ministrstev do šol in dijaških organizacij, centrov za socialno delo in svetovalnih služb, policije, nevladnih organizacij in podobno, sodelovati pri koordinaciji ukrepov in izmenjavi dobrih praks; da so odrasli zgled in da tudi starejši potrebujejo ozaveščanje o nevarnostih čezmerne uporabe mobilnih telefonov ter učenje o sovražnem govoru na spletu in na družbenih omrežjih. Slabe prakse in digitalna odvisnost se praviloma začnejo že doma oziroma v družinah.  Ob tem na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si opozarjajo tudi, da se je enako potrebno posvetiti tudi nasilnežem. Safe.si, partner portala MiPi, osvešča mladostnike, učitelje in starše o problematiki spletnega nasilja, s katerim se srečujejo otroci in najstniki pri uporabi interneta. V ta namen pripravljajo različna gradiva. Povpraševanje po gradivih je veliko predvsem s strani šol, ki se zavedajo, kako pomembno je izobraževanje o spletnih tveganjih. 

V trenutku, ko se nekdo počuti neprijetno zaradi povedanega ali storjenega, ne moremo več govoriti o šali, temveč o nasilju.

Poudarjajo, da se številni niti ne zavedajo, da povzročajo nasilje ali pa da so žrtev nasilja. Zelo pogost odgovor, ko nasilneža soočijo z dejstvom, da povzroča nasilje, je, da je vse skupaj le šala in da ni mislil nič slabega. V trenutku, ko se nekdo počuti neprijetno zaradi povedanega ali storjenega, ne moremo več govoriti o šali, temveč o nasilju. Menijo tudi, da je izvajanje nasilja lahko sporočilo mladega človeka, da v njegovem življenju ni vse tako, kot bi moralo biti, in da je v stiski. Zato je treba tudi nasilnežu posvetiti pozornost in ugotoviti, kaj je razlog za izvajanje nasilnih dejanj. 

Stanje v družbi glede spletnega nasilja je zaskrbljujoče, pa ne le pri nas v Sloveniji, temveč globalno. Čeprav bi morali imeti ničelno toleranco do spletnega nasilja in pred njim zaščititi mlajše uporabnike, pa v praksi prepogosto ni tako. Družbena omrežja in druge platforme, ki jih uporabljajo otroci in mladostniki, se ne posvečajo dovolj zaščiti najmlajših uporabnikov in prepogosto dopuščajo različne oblike spletnega nasilja, tako medvrstniškega kot tudi s strani odraslih.

Opisane izzive mladih generacij pri nas in širše sistematično spremlja in o tem ozavešča tudi portal MiPi, ki tudi v okviru te kampanje tako znova opozarja na vsebine portala in partnerjev portala MiPi s tega področja, ki so v povezavah.


Nazaj na vse novice