X

Teme

Varnost na internetu

Nakup »rabljene« programske opreme preko spleta

Ste v zadnjem času videli oglas za programsko opremo kot na primer operacijski Microsoft Windows 10 že za 10 €? Sliši se sumljivo poceni, vendar je res mogoče priti do legalne programske opreme za relativno majhno vsoto denarja. Taka možnost nakupa obstaja že dve desetletji, a marsikdo še ni slišal zanjo ali pa je v dvomih če je zakonita.

 

Zakaj plačevati za uporabo programsko opremo

Pri uporabi nelegalne programske opreme obstaja tveganje, da vas bo pustila na cedilu in povzročila izgubo podatkov in informacij. Pri uporabi namreč nimate nobenega zagotovila kako dolgo bodo taki programi delovali, torej bo vsakršna škoda, ki jo boste imeli zaradi uporabe takih programov, izključno vaš problem. Eden od pomembnih razlogov zakaj spoštovati avtorske pravice založnikov je tudi ta, da so za piratska dejanja v zakonodaji predvideni tudi ukrepi, ki vključujejo kazenski pregon, odškodnine in druge sankcije.

Kaj je sekundarna programska oprema

„Sekundarna“ (včasih imenovana tudi „rabljena“) programska oprema predstavlja licence, ki jih lastniki ne potrebujejo več. Ko prvotni lastnik „rabljene“ licence odstrani iz svojih naprav postanejo odvečne in jih lahko proda drugim strankam in si s tem povrne nekaj prvotnih stroškov nakupa.

Pravno ozadje prodaje sekundarne programske opreme

Sodišče EU je leta 2012 razsodilo, da je prodaja rabljenih licenc za programsko opremo legalna. To pravilo velja za kopije programske opreme na fizičnih nosilcih in prav tako za programsko opremo preneseno z interneta. Sodišče je še navedlo, da ko programska družba proda „kopijo računalniškega programa“, se odpravi njena „izključna pravica do distribucije“, kar omogoča drugim podjetjem prodajo rabljenih licenc.“

To pomeni naslednje:

  • S trajnimi licencami programske opreme je mogoče prosto trgovati. Če kupite trajno licenco za programsko opremo, jo lahko prodate pod enakimi pogoji.
  • Pravice proizvajalca do distribucije se izčrpajo ob prvi prodaji programske opreme. Kupci, ki so računalniški program kupili na prostem trgu, so upravičeni do uporabe kupljene programske opreme.
  • Tudi če je nadaljnja prodaja programske opreme izrecno prepovedana z licenčno pogodbo, imetnik avtorskih pravic ne more več nasprotovati nadaljnji prodaji te kopije. Za licenčno pogodbo velja evropska zakonodaja in točke, ki so v nasprotju z evropsko zakonodajo, so neveljavne (tak primer predstavlja programska oprema nameščena na napravi že ob nakupu , ki jo označujemo s kratico »OEM“ (Original Equipment Manufacturer)).
  • Med načini distribucije ni razlike. Programsko opremo se lahko distribuira na CD-ju / DVD-ju (fizične licence) ali prek spleta (digitalne licence). Imetnik avtorskih pravic ne more zahtevati ustreznega plačila za nadaljnjo prodajo licence programske opreme, ker je bilo ustrezno plačilo pridobljeno med prvo prodajo.

V skladu z zakonodajo EU izdajatelji programske opreme nimajo pravice, da uporabnikom preprečijo, da bi svoje digitalne prenose programske opreme prodali drugim; pravica distributerja programske opreme do nadzora distribucije je po prvi prodaji izčrpana.

Torej se tudi programska opremo, ki je bila prenesena s spleta, lahko proda, če se kopijo izbriše z naprave.

Kje varno kupiti programsko opremo

Na spletu je kar nekaj uveljavljenih ponudnikov, med njimi tudi domači, ki prodajajo rabljeno programsko opremo v skladu s prej napisanimi pogoji in vam ob nakupu tudi izstavijo tudi račun kot dokazila nakupa, pri nakupu preko spletnih »tržnic« kot je eBay, Bolha in podobno, pa bi uporabnikom svetovali zelo veliko meri previdnosti, saj so v primeru nakupa na tak način prevare pogoste, v primeru reklamacij pa je morebitno vračilo denarja težko doseči.


Nazaj na vse novice