X

Teme

Varnost na internetu

Ghost roaming

Ste že kdaj po prihodu iz tujine prejeli račun mobilnega operaterja, s katerim vam je bil zaračunan prenos podatkov, čeprav ste imeli na mobilni napravi prenos podatkov izključen in menite, da tega prometa niste opravili? V nadaljevanju vam predstavljamo »ghost roaming«, ki bi bil lahko razlog za nepričakovan znesek na vašem računu.

ljudje na telefonu

Kaj je »ghost roaming«?

Izraz »ghost roaming« se uporablja za označevanje prenosa majhnih količin podatkov preko tujega ali drugega 4G/LTE mobilnega omrežja, do katerega lahko pride tudi takrat, ko je prenos podatkov na mobilni napravi onemogočen.

Zakaj prihaja do takšnega prenosa podatkov?

Do takšnega prenosa podatkov prihaja zaradi napake v standardu 4G/LTE in samem načinu delovanja 4G/LTE omrežja. Med napravo in elementi gostujočega mobilnega omrežja se v ozadju prenaša majhno število internih mrežnih, signalih in kontrolnih podatkov, kljub temu da je na mobilni napravi prenos podatkov onemogočen. V teh primerih gre za zelo majhne količine prenesenih podatkov, ki pa jih operater gostujočega omrežja nato zaračuna vašemu operaterju.

Kako preprečiti nepredvidene oziroma nepotrebne stroške?

Operaterji kot tehnični ukrep v izogib nepredvidenim oziroma nepotrebnim stroškom v takšnih primerih priporočajo izklop prenosa podatkov ter izklop podatkovnega gostovanja na mobilni napravi, hkrati pa izklop 4G/LTE omrežnega načina, na način da preklopite mobilno napravo na 3G/2G omrežni način. Ena izmed možnosti je tudi, da odstranite SIM kartico iz naprave in aparat uporabljate v WI-Fi omrežjih.

Koliko mi lahko operater za tak prenos podatkov zaračuna?

Nekateri operaterji stroška, ki nastane kot posledica »ghost roaming-a«, svojim uporabnikom ne zaračunajo oziroma jim ga po vložitvi reklamacije (ugovora) zoper račun odpišejo. Pri drugih operaterjih pa lahko tak prenos podatkov za uporabnika predstavlja višji strošek. Kljub temu, da pri t.i. »ghost roaming-u« pride do manjših količin prenosa podatkov, operaterji s cenikom lahko določijo obračunski interval npr. pri 100 kB. Zaradi tega lahko tudi manjša seja za uporabnika predstavlja znatnejši strošek, saj se vsaka seja posebej obračuna po ceni za 100 kB. Prenesena količina prenosa podatkov je lahko sicer v seštevku le nekaj kB (npr. 20 kB), vendar pa lahko operater ob upoštevanju obračunskega intervala 100 kB in večjega števila sej (npr. 10 sej po 2 kB) uporabniku zaračuna relativno visok strošek prenosa podatkov. Ob tem je treba še omeniti, da je cena porabljenega MB gostovanju višja kot v domačem omrežju. To velja še zlasti za gostovanje v eksotičnih državah, kjer cene za 1 MB prenosa podatkov lahko presegajo 12 EUR.

Vir: https://prepaid-data-sim-card.fandom.com/wiki/Phantom_Roaming


Nazaj na vse novice