X

Teme

Otroci in mediji

Pomisli, preden izrečeš in poteptaš druge

»Pomisli, preden izrečeš in poteptaš druge« je slogan, s katerim se MiPi in s tem Agencija za komunikacijska omrežja in storitve pridružuje vseslovenski kampanji, ki jo pripravilo Ministrstvo za digitalno preobrazbo Republike Slovenije. Združuje več ministrstev in drugih institucij, osrednji cilj pa je ozaveščanje javnosti o medvrstniškem nasilju in sovražnem govoru na spletu ter o njunih nevarnostih in posledicah. Kampanja je namenjena tako mladim kot odraslim, s poudarkom na ciljnih skupinah, kot so otroci, mladi, učitelji, ravnatelji, svetovalni delavci in starši. Vključuje serijo okroglih miz in učnih ur v šolah ter oglaševanje s sodelovanjem znanih športnikov. MiPi bo sodeloval na okrogli mizi o tej tematiki v sredo, 20. 3. v Celju.

Kampanjo podpirajo številne institucije in organizacije, vključno z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, ki bo tekom kampanje predstavila novo digitalno brošuro s sloganom »Pomisli, preden izrečeš in poteptaš druge«.

Sodelujoči v kampanji poudarjajo pomen preprečevanja medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu ter zagotavljanja varnega in spoštljivega spletnega okolja za vse otroke in mladostnike. AKOS tudi prek portala za medijsko in informacijsko pismenost (MiPi), ki ga ustvarja že peto leto, ugotavlja, da je ob regulaciji in nadzoru na takih občutljivih področjih ključno prav ozaveščanje ljudi. S podporo drugih institucij ta kampanja predstavlja del celovitega pristopa k reševanju problema spletnega nasilja, ki zahteva sodelovanje in podporo vseh deležnikov družbe.

V sredo, 20. 3., ob 11. uri bodo potekale okrogle mize o tej tematiki na kar 6 lokacijah hkrati:

- CELJE: Narodni dom, Spodnja stranska dvorana, Trg celjskih knezov 9, Celje

- KRANJ: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (sejna soba 15)

- MARIBOR: Srednja elektro in računalniška šola, Smetanova 6, Maribor (predavalnica A12)

- MURSKA SOBOTA: Expano, Bakovska ulica 41, Murska Sobota

- NOVA GORICA: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (velika sejna soba)

- NOVO MESTO: Mestna občina Novo mesto, Glavni trg 7, Novo mesto (velika sejna soba na Rotovžu)

 


Nazaj na vse novice