X

Teme

Otroci in mediji

Kaj so omrežja in spletno pogovarjanje našim šolarjem prinesla?

Kar 66 % osnovnošolk v naših osnovnih šolah in kar 68 % srednješolk se želi za nekaj časa odklopiti od interneta, pa se bojijo, da bodo kaj zamudile. Še več, več kot polovici osnovnošolskih najstnic primanjkuje spanca zaradi uporabe telefona, aplikacij in družabnih omrežij. Dekleta se tudi bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo.

Vse to je pokazala anketa, ki so jo med osnovnošolci tretjega triletja in srednješolci na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, opravili to pomlad. Izpolnilo jo je 486 učencev in učenk ter 246 dijakinj in dijakov.

Po tem, ko smo večkrat tudi na portali MiPi poročali o posledicah uporabe telefona in družabnih omrežij na počutje mladih, rezultati te ankete prikazujejo posledice na naše šolarje. In ne le drugod, tudi pri nas, so številke neverjetno visoke in kažejo na veliko mero odvisnosti od uporabe od telefona in velik vpliv omrežij na samopodobo otrok.

Dekleta so bolj prezasedena z internetom, se bolj primerjajo z drugimi na internetu in jih negativne izkušnje bolj prizadenejo.

Prva pomembna ugotovitev ankete med šolarji je, da je so dekleta bolj prezasedena z internetom, in je precej več deklet kot fantov obremenjenih s čim hitrejšim odgovorom na prejeto sporočilo. Kar 70 % učenk in  kar 78 % dijakinj namreč čuti pritisk, medtem ko je pri fantih delež 48 % in 59 %pri dijakih. Prezasedenost z internetom, družabnimi omrežji in mobilnim telefonom občuti štiri petine vprašanih deklet in dve tretjini fantov.

Zgovoren je podatek, da si 66 % osnovnošolskih deklet in 68 % srednješolk želi za nekaj časa odklopiti od interneta, a se bojijo, da bodo kaj zamudile. Pri fantih je ta delež nižji, 54 % pri osnovnošolcih in 59 % pri srednješolcih.

Šolarji so tudi močno pod pritiskom družbe ali vrstnikov, naj na spletu objavljajo podrobnosti iz svojega življenja Pri vprašanih osnovnošolskih dekletih je ta delež 30 %, pri fantih pa 20 %. V srednji šoli pritisk čuti dobra četrtina deklet in skoraj polovico manj fantov, le 14 %.

Dekleta se bolj kot fantje primerjajo s popolnimi podobami zvezdnic in vplivnic in opremljajo svoje fotografije s filtri.

Skoraj tri četrtine vprašanih deklet v 9. razredu in v srednji šoli primerja svojo podobo obraza in telesa s podobami na spletu. Skupno je v zadnjem triletju osnovne šole delež deklet, ki se primerjajo, 63 %, v srednji šoli pa 74 %. Pri fantih pa je bistveno drugače, saj se primerja le 23 % osnovnošolcev in 33 % dijakov. Skoraj dve tretjini deklet in le ena tretjina fantov ima vtis, da so življenja drugih boljša, kadar gledajo slike svojih prijateljev na spletu. V osnovni šoli tretjina deklet ni zadovoljna s svojim videzom zaradi gledanja popolnih objav na internetu, pri dekletih v 9. razredu se delež povzpne na 42 %. Pri fantih pa je kar štirikrat manjši, le 8 %. V srednji šoli je delež nezadovoljnih deklet 43 %, fantov pa 10 %.

Anketa, ki jo je spomladi opravil Safe.si je pokazala tudi, da je dekletom zelo pomembno, da so del svojega socialnega kroga da je zanje mnenje vrstnic in vrstnikov zelo pomembno. Tako se 60 % vprašanih osnovnošolk in 62 % srednješolk počuti slabo, če so izključene iz skupin sošolcev na družabnih omrežjih ali aplikacijah za sporočanje. Pri fantih sta ta deleža 44 % in 47 %. Če na spletu vidijo slike z zabave, na katero niso bile povabljene, se slabo počuti krepko več kot pol, 57 % najstnic in le približno tretjina najstnikov.

Prav tako se 57 % vprašanih osnovnošolk počuti slabo, če se nekdo norčuje iz njih na spletu. Delež deklet, ki so povedale, da se počutijo slabo, če se nekdo iz njih norčuje na spletu, je pri dijakinjah 63 %. Norčevanje na spletu prizadene tudi fante, a v manjšem obsegu, četrtino (26 %) osnovnošolcev in slabo tretjino dijakov (32 %).

Podobno velike so razlike med spoloma, če nihče ne všečka njihove objave. Zaradi tega se slabo počuti 39 % najstnic v osnovni šoli in 48 % dijakinj. Pri fantih so odstotki skoraj trikrat nižji: pri osnovnošolcih se jih zaradi tega slabo počuti le 14 %, pri srednješolcih pa 17 %.

In nasprotno, všečki vplivajo na počutje otrok. Anketa je pokazala, da če pa nekdo pohvali njihov videz, se več kot 80 % osnovnošolskih in srednješolskih najstnic počuti dobro. Pri fantih v osnovni šoli se jih dobro počuti 62 %, pri dijakih 75 %.

Šolarji premalo spijo zaradi uporabe telefona, aplikacij in omrežij

Vse to vpliva na življenje in zdravje otrok. Tudi na pomanjkanje spanja. Dekletom bolj kot fantom primanjkuje spanca zaradi uporabe telefona, aplikacij in družabnih omrežij. Da je tako, pravi več kot polovica osnovnošolskih najstnic (56 %) in kar tri četrtine vseh dijakinj (75 %). Fantov, ki jim manjka spanca, je precej manj, v osnovni šoli 37 %, v srednji pa 45 %.

Rezultati ankete tako potrjujejo, kar že leta opažajo in opozarjajo mnoge institucije, večkrat je o tem obveščal tudi MiPi. Ker je vpliv spleta na dekleta in fante tako velik, so v safe.si tudi pripravili nasvete, plakate in opozorila, ki bi mladim pomagala pri spoznanju, da so »ok, takšni, kot so« in še več.

 

Povzeto po safe.si.

- Nasveti za dobro počutje pri uporabi interneta: https://safe.si/obnasanje-na-spletu/dobro-pocutje-in-internet

- Zloženka Duševno zdravje in internet: https://safe.si/gradiva/zlozenke-in-plakati/zlozenka-dusevno-zdravje-in-internet

- Plakat: Sem OK takšen, kot sem: https://safe.si/gradiva/gradiva-za-najstnike/plakat-sem-ok-taksen-kot-sem


Nazaj na vse novice