X

Teme

Medijska pismenost

Na spletni strani AKOS poslej vstopna točka za invalide

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavila novo vstopno točko za invalide. Tu so objavljene vse informacije o tem, kaj mora biti na področju medijskih vsebin in telekomunikacijskih storitev prilagojeno za invalidne osebe. Pa tudi, kako mora biti v železniškem prometu poskrbljeno za enakopraven dostop invalidov. Opisane so torej pravice invalidov iz vseh področij, ki so v pristojnosti agencije.

TV pilot

Tako so poslej na enem mestu zbrani odgovori na naslednja vprašanja: Kaj mora biti v medijskih vsebinah prilagojeno invalidnim osebam, kako morajo svojo ponudbo prilagoditi operaterji, kako mora biti zagotovljen dostop invalidnim osebam od uporabe vlakov, pa tudi, kam se invalidi lahko obrnejo za pomoč in kaj storijo, če te pravice niso zagotovljene. Invalidne osebe morajo namreč imeti možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje in enakovreden dostop do informacij. Zato so na področju medijskih storitev ukrepi namenjeni zlasti osebam z okvaro vida ali sluha, da lahko spremljajo avdiovizualne medijske storitve na njim prilagojen način.
Po zadnji spremembi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah je agencija zadolžena za vzpostavitev spletne točke za prijavo pritožb glede dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev. Tako lahko invalidne osebe v primeru neizpolnjevanja obveznosti izdajateljev programov vložijo pritožbo na agencijo. 

Hkrati pa agencija na pregleden način objavlja tudi pravice invalidov v železniškem prometu, kjer morajo prevozniki invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotoviti dostop do postaj, ploščadi, voznih sredstev in drugih prostorov. 

Invalidne osebe imajo tudi več pravic za čim bolj nediskriminatoren dostop do uporabe elektronskih komunikacij. Ena takih, ki jih morajo invalidnim osebam zagotoviti operaterji elektronskih komunikacij, je možnost klica v sili, z uporabo znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov ali vsaj s prenosom besedila prek mobilnega telefona. Več o vsem lahko preberete na spletni strani agencije.


Nazaj na vse novice