X

Teme

Medijska pismenost

MiPi z novim dogovorom o sodelovanju krepi zavedanje o pomenu medijske pismenosti v luči človekovih pravic

Portal za medijsko in informacijsko pismenost MiPi z novim dogovorom o sodelovanju, že 20. zapovrstjo, sklepa partnerstvo s slovensko sekcijo mednarodne organizacije Amnesty International. Amnesty Slovenija aktivno deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja na področju človekovih pravic. MiPi si v skladu s svojim poslanstvom prizadeva za ozaveščenega uporabnika medijev in vseh sodobnih elektronskih komunikacij, kar se danes vedno bolj kaže kot ena temeljnih človekovih pravic. V sodobni kakofoniji sveta, v katerem mediji in tehnologije, preko katerih se ti prenašajo, poleg njih pa tudi vse uredniško neoblikovane vsebine, ki jih ustvarjajo sami uporabniki, tvorijo nepregledni kaos glasov, se je posamezniku pogosto težko znajti. Medijska pismenost je zato ključna veščina, ki omogoča posameznikom pravilno razumeti svet, zaščititi sebe in bližnje pred škodljivimi vplivi, in, kar je pomembno, aktivno sodelovati v vseh družbenih procesih.

Foto: Freepik

MiPi se tako s sklenitvijo novega partnerstva nadeja povezovanja pri vse tistih temah, ki sledijo cilju opolnomočenja sodobnega uporabnika medijev in digitalnih storitev. Čeprav je veliko teh vsebin že urejenih na številnih ravneh delovanja posamezne družbe, tudi in vedno bolj v okvirih regulacije tega področja, pa je nujno, nenazadnje tudi spričo hitrega tempa sprememb v svetu, vse od tehnoloških do sprememb medčloveških odnosov in družbenih razmerij, da se na krivice in spremembe, ki niso v javnem interesu, vseskozi opozarja ter se tako krepi družbeno zavest o pomenu budnosti – tudi s krepitvijo kompetenc medijske pismenosti kot procesa vseživljenjskega učenja.

Portal MiPi je namenjen promociji medijske in informacijske pismenosti ter spodbujanju varne in odgovorne uporabe medijskih in digitalnih vsebin. Na ta način pomembno prispeva k vključujoči, medijsko pismeni ter digitalno in tehnološko vešči družbi. Tudi naš novi partner pri svojem delu naslavlja teme s področja uporabe medijev in digitalnih storitev, nenazadnje pa je prav z njimi povezno tudi uresničevanje nekaterih temeljnih človekovih pravic. Z opozarjanjem na številne družbeno aktualne teme tako nagovarja, ozavešča in izobražuje najširšo javnost.

V zadnji številki revije Akcija, ki jo pripravljajo pri Amnesty Slovenija, lahko med drugim preberete, kako lahko popularna spletna platforma TikTok z uporabo orodij, kot so recimo priporočilni algoritmi, vpliva na duševno zdravje mladih ter s tem krši njihove osnovne človekove pravice.

Na spletni strani pa poiščite tudi zanimive vsebine, ki nastajajo v okviru platforme Akademija ter se seznanite z aktualnimi ozaveščevalnimi kampanjami.

 

Tudi MiPi v svojih ozaveščevalnih kampanjah in objavah pogosto naslavlja teme, ki močno posegajo tudi na področje zagotavljanja temeljnih človekovih pravic. Nenazadnje pa je tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, v okviru katere nastaja portal MiPi, v preteklosti z izvrševanjem nalog iz svoje regulatorne pristojnosti že večkrat posegala na področja, povezana s človekovimi pravicami. Predvsem je agencija v preteklosti na področju regulacije medijev sprejela več odločitev in izdala več priporočil medijem v zvezi z njihovo posebno in v tem smislu tudi pomembno vlogo pri vplivanju na izkustveno dojemanje sveta uporabnika ter nenazadnje njihovemu prispevku k družbenemu dialogu in zagotavljanju demokratičnih standardov.

Aktualno!

Amnesty Slovenija ravno v teh dneh organizira mednarodno konferenco na temo nasilja v povezavi s škodljivimi stereotipi na podlagi spola, fokus raziskav, ki bodo predstavljene na dogodku, je bil na preučevanju takšne oblike nasilja nad ženskami. Med drugim bodo predstavljeni tudi izsledki raziskav, kako prepoznati in se boriti proti spletnemu nasilju na podlagi spola. Več informacij o dogodku in prijavi nanj lahko najdete na spletni strani organizatorja.

Preberite pa si tudi nedavno objavo na portalu MiPi o spletnem nasilju ter o tem, kako digitalne storitve krepijo spolne stereotipe in kakšen vpliv ima takšna izpostavljenost negativnim spolnim normam na duševno zdravje, učenje in izbiro kariere pri dekletih.

 

MiPi najdete na spletni strani ter na spletnih platformah facebook-logo - SPOTeurope @PortalMiPi in #beri_mipi.


Nazaj na vse novice