X

Teme

Medijska pismenost

Evropski akt o svobodi medijev: Preberite, kakšne ukrepe za zaščito pluralnosti in neodvisnosti medijev v EU predlaga Evropska komisija

Ali Evropa potrebuje zaščitne ukrepe proti političnemu vmešavanju v uredniške odločitve v medijih po EU, torej tudi v Sloveniji? Ali Evropa potrebuje ukrepe za preprečevanje uporabe vohunskega programa proti medijem? Ali Evropa potrebuje neodvisno in stabilno financiranje javnih medijev?

Da. Čeravno je v svetovnem merilu EU še vedno dom svobodnih in neodvisnih medijev, pa se po vsej EU pojavljajo vse bolj zaskrbljujoči trendi. In zaradi teh izzivov, ugotovljenih tudi v poročilih o stanju pravne države, je Evropska komisija sprejela za stanje demokracije in neodvisnosti medijev izredno pomemben dokument, evropski akt o svobodi medijev (EMFA). EMFA je sklop ukrepov in pravil za zaščito pluralnosti in neodvisnosti medijev v članicah EU. Dokument je posledica prizadevanj EU za spodbujanje demokratične udeležbe, boja proti dezinformacijam ter podpore svobodi in pluralnosti medijev, kot je predvideno v akcijskem načrtu za evropsko demokracijo.

pisalni stroj

Zakaj je EMFA pomemben za vse?

Neodvisni mediji so javni čuvaj, ključni steber demokracije ter pomemben in dinamičen del gospodarstva. Bistveno prispevajo k oblikovanju javnega prostora in javnega mnenja ter zagotavljanju, da tisti, ki so na oblasti, odgovarjajo za svoja dejanja. In ker Evropska komisija med drugim spremlja tudi razmere na področju medijev v posameznih državah, je bilo oblikovanih več pobud EU, vključno s priporočilom o varnosti novinarjev in ukrepi za obravnavanje zlorabljenih tožb za onemogočanje udeležbe javnosti in zdaj še EMFA, ki prinaša tudi nov, neodvisen evropski odbor za medijske storitve, sestavljen iz nacionalnih organov za medije.

Predvsem pa uredba določa sedem zahtev ozirom ukrepov za države članice:

  1. Zaščita uredniške neodvisnosti – EMFA bo od držav članic zahteval, da spoštujejo uredniško svobodo ponudnikov medijskih storitev in bolje zaščitijo novinarske vire. Poleg tega bodo morali ponudniki medijskih storitev poskrbeti za preglednost lastništva z javnim razkritjem tovrstnih informacij in sprejeti ukrepe za zagotovitev neodvisnosti posameznih uredniških odločitev.
  2. Preprečevanje uporabe vohunskega programja proti medijem – EMFA vključuje močne zaščitne ukrepe proti uporabi vohunskega programja proti medijem, novinarjem in njihovim družinam.
  3. Neodvisni javni mediji – kjer obstajajo javni mediji, bi moralo biti njihovo financiranje ustrezno in stabilno, s čimer se omogoči uredniška neodvisnost. Imenovanje vodje in upravnega odbora javnih medijev bo moralo biti pregledno, odprto in nediskriminatorno. Ponudniki javnih medijskih storitev morajo zagotavljati pluralnost informacij in mnenj na nepristranski način in v skladu s svojimi obveznostmi javne službe.
  4. Preskusi pluralnosti medijev – EMFA od držav članic zahteva, da ocenijo vpliv koncentracij na medijskem trgu na pluralnost medijev in uredniško neodvisnost. Prav tako določa, da morajo biti vsi zakonodajni, regulativni in upravni ukrepi držav članic, ki bi lahko vplivali na medije, ustrezno utemeljeni in sorazmerni.
  5. Pregledno državno oglaševanje – EMFA uvaja nove zahteve za pregledno in nediskriminatorno dodeljevanje državnih oglaševalskih sredstev medijem. Poleg tega bo povečal preglednost in objektivnost sistemov za merjenje občinstva, ki vplivajo na prihodke medijev iz oglaševanja, zlasti na spletu.
  6. Zaščita spletnih medijskih vsebin – EMFA nadgrajuje akt o digitalnih storitvah in vsebuje zaščitne ukrepe proti neupravičeni odstranitvi medijskih vsebin, pripravljenih v skladu s poklicnimi standardi. V primerih, ki ne vključujejo sistemskih tveganj, kot so dezinformacije, bodo morale zelo velike spletne platforme, ki nameravajo odstraniti zakonite medijske vsebine, za katere menijo, da so v nasprotju z njihovimi politikami, ponudnike medijskih storitev pred izvršitvijo takega ukrepa obvestiti o razlogih zanj. Vse pritožbe, ki jih bodo vložili ponudniki medijskih vsebin, bodo morale obravnavati prednostno.
  7. Nova uporabniška pravica do prilagoditve medijske ponudbe – EMFA bo uvedel pravico do prilagoditve medijske ponudbe na napravah in v vmesnikih, kot so povezane televizije, in sicer bo uporabnikom omogočil, da privzete nastavitve spremenijo po svojem okusu.

Naslednji koraki do vpeljave v vseh državah

Opisani ukrepi v dokumentu Evropske komisije so za zdaj še predlogi in jih čaka obravnava v Evropskem parlamentu in državah članicah. A ko bo akt sprejet, se bo neposredno uporabljal v vsej Evropski uniji. Evropska komisija bo spodbujala razprave o prostovoljnih praksah medijskih podjetij, povezanih s spremljajočim priporočilom, zlasti v evropskem forumu novičarskih medijev.

Več o EMFA lahko preberete v sporočilu Evropske komisije. Preberite tudi stran z dejstvi o EMFA in informativni pregled o EMFA.


Nazaj na vse novice