X

Teme

Informacijska pismenost

Zakaj je medijska in informacijska pismenost postala ključna v izobraževanju 21. stoletja?

»S širjenjem govoric in izkrivljanjem dejstev je meja med resničnim in lažnim postala zabrisana. To spodkopava temelje naših družb in demokracij ter ogroža življenja s širjenjem lažnih zdravil, spodbujanjem teorij zarote o cepivih ali širjenjem rasizma in sovražnega govora. V tej poplavi informacij potrebujemo več referenčnih točk in več racionalnega razmišljanja. In zato je medijska in informacijska pismenost tako ključna veščina za izobraževanje državljanov 21. stoletja«.

To je glavno sporočilo Audrey Azoulay, generalna direktorica UNESCA ob globalnem tednu medijske in informacijske pismenosti, ki poteka v tednu od 24. do 31. oktobra.

Digitalna omrežja so postala priljubljene platforme za izražanje, proteste in interakcijo ter tvorijo »globalno vas«. Ocene so, da se bo že letos 60 % svetovnega prebivalstva ali 4,75 milijarde ljudi  informiralo in izražalo na digitalnih družbenih omrežjih.

Vendar se povsod po svetu soočamo s paradoksom: medtem ko je digitalna revolucija omogočila širjenje demokratičnih idealov in raznolikost kulturnih izrazov, zdaj predstavlja resne izzive za demokracijo, saj se dezinformacije in sovražni govor širijo na družbenih omrežjih, zlasti v zvezi z mednarodnimi konflikti in krizami.

Za soočanje s tem izzivom je medijska in informacijska pismenost postala bistvena veščina enaindvajsetega stoletja in tista, ki ji je UNESCO močno zavezan v skladu s svojim mandatom: pomagati najširšemu možnemu občinstvu pri razvoju kritičnega mišljenja in sistematičnega navzkrižnega razmišljanja in zagotoviti, da preverjanje dejstev postane refleks za vse.

Portal MiPi, eden prvih tovrstnih med regulatorji na evropski ravni, že peto leto deluje tudi na tem področju. Zlasti z opozarjanjem in spodbujanjem kritičnega razmišljanja, navajanja načinov za prepoznavo dezinformacij in lažnih informacij, spodbuja in ozavešča vse starostne skupine na tem področju. MiPi je projekt Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, ki ima pristojnost na področju medijskega opismenjevanja v ZAvMS: agencija z namenom varstva končnih uporabnikov elektronskih medijev z izvajanjem projektov medijskega opismenjevanja na področjih, ki jih ureja v okviru svojih pristojnosti, prebivalce Republike Slovenije ozavešča za kompetentno in odgovorno uporabo elektronskih medijev.

V tednu globalne medijske in informacijske pismenosti je zaživel tudi Časorisov portal, ki bo pri povečevanju izobraženosti prispeval pomembni del sestavljanke, saj je namenjen učiteljem, otrokom in odraslim. Učitelji lahko na portalu najdejo učne priprave, s katerimi na preprost in zanimiv način vpeljejo diskusijo o aktualnih novicah v razred. Na portalu pa so tudi pomembne informacije, ki jih potrebuje informiran aktiven državljan.

slika dveh otrok


Nazaj na vse novice