X

Teme

Informacijska pismenost

SURS: Vsaj osnovne digitalne veščine ima manj kot polovica oseb v Sloveniji

Eden izmed ciljev evropskega digitalnega desetletja in Slovenije je, da bo imelo do leta 2030 najmanj 80 % oseb, starih 16-74 let, vsaj osnovne digitalne veščine. Letos je bilo v Sloveniji takih 47 %. To so pokazali zadnji podatki, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Med mladimi od 16 do 24. leta je taki z vsaj osnovnimi digitalnimi veščinami 73 %. Med starimi 65 in 74 let pa se z vsaj osnovnimi digitalnimi veščinami pohvali le 17 % še navaja SURS.

Obvladanje digitalnih veščin oziroma razvitost posamezne skupine teh, se pri posamezniku spremlja z izvedbo posameznih aktivnosti na internetu ali pri uporabi informacijsko komunikacijskih tehnologij. V primerjavi z letom 2021 so se nekateri deleži izvedenih aktivnosti letos zmanjšali, to pa je tudi neposredno vplivalo na obvladanje digitalnih veščin.

Prebivalci so dosegli naslednje ravni digitalnih veščin:

  • 19 % jih je imelo zelo dobro razvite digitalne veščine,
  • 28 % osnovne,
  • 21 % pomanjkljive,
  • 13 % skromne in
  • 6 % zelo skromne.

Največji delež prebivalcev brez digitalnih veščin je pri starejših od 65 let

Brez digitalnih veščin je bilo skupno 13 % prebivalcev, delež takih pa je po ugotovitvah SURS največji v starostni skupini od  65 do 74 let, in sicer 43 %.

Med spoloma ni bilo večjih razlik v razvitosti digitalnih veščin. Med učenci, dijaki in študenti jih je imelo 36 % zelo dobro razvite digitalne veščine, 39 % osnovne. Zelo dobro razvite digitalne veščine je imela tudi skoraj petina (24 %) zaposlenih in samozaposlenih, 32 % osnovne, 24 % pomanjkljive.

Med upokojenci so le 3 % imeli zelo dobro razvite digitalne veščine, 16 % jih je imelo osnovne, 14 % pomanjkljive, 17 % skromne in 12 % zelo skromne. Delež upokojencev brez digitalnih veščin je znašal 38 %. Podrobnosti prikazuje grafikon.

graf po starostnih skupinah po obvladanju digitalnih veščin

Digitalne veščine sestavlja pet skupin. Digitalne veščine za komunikacijo in sodelovanje je imelo 87 % prebivalcev, pri 77 % so bile te zelo dobro razvite. Veščine za informacijsko in podatkovno pismenost je imelo 86 % prebivalcev, 75 % jih je te veščine obvladovalo zelo dobro, 10 % pa le osnovno. Digitalne veščine za reševanje problemov je imelo osem od desetih prebivalcev, 52 % zelo dobro razvite. Veščine za ustvarjanje digitalnih vsebin je imelo 62 % prebivalcev, 41 % zelo dobro razvite, 21 % pa osnovno. Brez omenjenih veščin je bilo 38 % prebivalcev. Več kot polovica prebivalcev je imela digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov (56 %), 29 % zelo dobro razvite, 27 % pa osnovne. Brez takih veščin je bilo 44 % prebivalcev.


Nazaj na vse novice