X

Teme

Informacijska pismenost

Slovenija na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe nad povprečjem EU

Evropska komisija od leta 2014 spremlja digitalni napredek držav članic in objavlja letna poročila o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (Digital Economy and Society Index - DESI). Poročila vsako leto vsebujejo orise držav, ki državam članicam pomagajo opredeliti področja prednostnega ukrepanja, in tematska poglavja z analizo ključnih področij digitalne politike na ravni EU.

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) 2021 | Avtor Evropska komisija

Zadnje poročilo o indeksu digitalnega gospodarstva in družbe kaže velik napredek Slovenije v zadnjem letu, ki je napredovala za kar 3 mesta, kar jo na lestvici prvič uvršča bolje od povprečja držav članic EU. Največji napredek je Slovenija dosegla na področju povezljivosti in integracije digitalne tehnologije, kjer se pri omenjenima razsežnostima uvršča na 9. oziroma 8. mesto med 27 državami članicami EU. Na področju povezljivosti je Slovenija največji napredek zabeležila pri pripravljenosti na omrežje 5G, kar je posledica uspešno zaključene AKOS-ove dražbe radiofrekvenčnega spektra, hkrati pa je še povečala pokritost s fiksnim zelo visoko zmogljivim omrežjem.

DESI 2021 Relativna uspešnost in razvoj skozi čas | Avtor Evropska komisija

Komisija je letos prilagodila DESI, da bi odseval dve glavni pobudi politike, ki bosta v prihodnjih letih vplivali na digitalno preobrazbo v EU: Mehanizem za okrevanje in odpornost ter Kompas za digitalno desetletje. Tako so sedaj kazalniki razdeljeni na štiri glavna področja digitalnega kompasa, ki
nadomešča prejšnjo strukturo s petimi razsežnostmi. Med vsemi kazalniki DESI za leto 2021 jih 11 meri cilje, ki so določeni v digitalnem kompasu. DESI bo v prihodnosti še tesneje usklajen z digitalnim kompasom, s čimer se bo zagotovilo, da bodo v poročilih obravnavani vsi cilji.

DESI indeks za Slovenijo je na voljo na tej povezavi.


Nazaj na vse novice