X

Teme

Informacijska pismenost

Pravice ob enostranski spremembi pogodbenih pogojev

Pravice ob enostranski spremembi pogodbenih pogojev

 

Dogaja se, da končni uporabnik prejme dopis operaterja, s katerim ga ta obvešča o enostranski spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi. Razlog naj bi bila zgolj uskladitev z veljavnimi predpisi (konkretno s Splošnim aktom o storitvah dostopa do interneta in s tem povezanih pravic končnih uporabnikov), zato naj končni uporabnik ne bi imel pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja, brez pogodbene kazni in brez odpovednega roka, če se s spremembami ne strinja.

 

 

Operaterji lahko enostransko spremenijo svoje pogodbene pogoje, vendar pa so pri tem vezani na 2. odstavek 129. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki med drugim določa, da morajo biti naročniki o vsaki spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti naročniki obveščeni, da imajo, razen če je sprememba pogojev, določenih v naročniški pogodbi, potrebna zaradi uskladitve z ZEKom-1 oziroma z na njegovi podlagi sprejetimi predpisi, drugimi predpisi in predpisi Evropske unije, ki se neposredno uporabljajo, v istem roku (torej v 30 dneh) pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

 

Zgolj zato, ker se operater sklicuje na uskladitev z veljavnimi predpisi, ni mogoče zaključiti, da je operater pravilno upošteval zahteve 2. odst. 129. člena ZEKom-1, zaradi česar naj končni uporabnik ne bi imel pravice do odstopa od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

 

Navedeno je namreč mogoče ugotoviti zgolj na podlagi primerjave med obstoječo pogodbo in novimi pogoji, torej od primera do primera. Če na primer v posledici prilagoditve veljavnim predpisom pride tudi do enostranskega posega v bistvene elemente pogodbe (npr. cena, količina), potem možnost odstopa od naročniške pogodbe po 2. odstavku 129. člena ZEKom-1, ni a priori izključena.

 

Če končni uporabnik meni, da operater krši določila veljavnih predpisov ali svojih splošnih pogojev, lahko končni uporabnik na agencijo vloži tudi vlogo za uvedbo postopka nadzora nad operaterjem (npr. po elektronski pošti na naslov info.box@akos-rs.si).


Nazaj na vse novice