X

Teme

Informacijska pismenost

Klici v tujino in gostovanje uporabnikov v EU

Uporabniki mobilne telefonije so zelo dobro sprejeli EU Uredbo o enotnem evropskem trgu elektronskih komunikacij, ki je s 15. junijem 2017 uporabnikom mobilne telefonije omogočila gostovanje v državah EU (EU + Norveška, Islandija in Lihtenštajn) po domačih cenah. To pomeni, da se storitve, ki so opravljene v drugi državi članici EU, zaračunavajo po isti ceni kot doma oz. se enote odštevajo od zakupljenih.

Pri tem lahko ponudniki storitev v določenih primerih omejijo zakup količine podatkov, ki jo ima uporabnik na voljo v EU, o čemer pa je uporabnik obveščen tudi preko SMS sporočila ob prestopu meje. Ob morebitnem presežku količine podatkov, ki je na voljo za gostovanje v EU, se uporabniku lahko zaračuna pribitek, ki pa je navzgor omejen in se vsako leto do leta 2022 postopoma znižuje (za leto 2019 znaša 4,5€ brez ddv za 1GB, leta 2022 pa bo znašal 2,5€ brez ddv za 1GB prenesenih podatkov). V določenih primerih kjer gre za trajnejšo obliko gostovanja, se lahko uporabnikom zaračunavajo pribitki za vse storitve, ki pa so navzgor omejeni.

Uredba o enotnem evropskem trgu elektronskih komunikacij je veliko prispevala k odpravi ovir pri delovanju enotnega evropskega trga in so jo uporabniki zelo dobro sprejeli, kar se odraža pri porabi storitev (še posebej podatkovnih), ki so se za nekajkrat povečale.

S 15. majem 2019 pa je začela veljati tudi EU Uredba, ki omejuje najvišje cene klicev v tujino (iz mobilnih in fiksnih telefonov) in SMS sporočil znotraj EU. Tako stane klic iz domače države v drugo EU državo sedaj največ 19 centov brez ddv, poslano SMS sporočilo pa največ 6 centov brez ddv, kar je do 4 krat manj, kot so pred uvedbo uredbe plačevali državljani EU. Cene iz te uredbe veljajo samo za fizične naročnike, poslovni naročniki pa so iz te uredbe izključeni, tako da veljajo za njih cene pred uvedbo te uredbe.

Precej višje pa še vedno ostajajo cene za gostovanje uporabnikov na Balkanu.  S 1. julijem 2019 je sicer v šestih državah zahodnega Balkana začel veljati sporazum o zmanjšanju stroškov mobilnega gostovanja, ki pa zajema samo države zahodnega Balkana: Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo, Severna Makedonija in Srbija. Pri tem je šlo za prvi korak na poti k ukinitvi stroškov gostovanja med državami Zahodnega Balkana.

V naslednjih dveh korakih (1. januar 2020 in 1. julij 2020) bodo cene gostovanja še dodatno znižane. Zadnji korak, ki sledi 1. julija 2021, pa naj bi popolnoma odpravl stroške gostovanja za končne uporabnike Zahodnega Balkana.

Leta 2021 se pričakuje, da se bodo povsem odpravili tudi stroški gostovanja z državami EU. Do takrat pa veljajo redne cene gostovanja EU uporabnikov na Balkanu, zato vsem EU uporabnikom svetujemo, da se pred uporabo mobilnih storitev na Balkanu pozanimajo o cenah storitev pri svojem operaterju, v izogib poznejši slabi volji zaradi visokega računa telefonskih storitev.


Nazaj na vse novice