X

Teme

Informacijska pismenost

Dan varne rabe interneta - 8. 2. 2022

Dan varne rabe interneta 2022 bomo praznovali 8. februarja. Letos je posvečen temi spletnih prevar, zavajanj in neresničnih vsebin na spletu, ki imajo negativne vplive na mlade uporabnike interneta. Na Točki osveščanja otrok in najstnikov o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si poudarjajo, da je internet okolje, kjer lahko kdorkoli objavi skoraj karkoli, vsebine pa niso vedno preverjene in verodostojne, včasih je za njimi skrit komercialni interes ali celo nedobronamerni motiv. Tako so mladi izpostavljeni zavajajočim vsebinam, neresničnim informacijam, prevaram in škodljivim izzivom. Vse to pa ima lahko vpliv tako na duševno kot fizično zdravje, predstave o življenju in samopodobo mladostnikov.

Ozaveščanje mladih in učenje kritičnega presojanja spletnih vsebin sta izredno pomembna, zato je treba mlade opolnomočiti z znanjem in drugimi orodji, s pomočjo katerih bodo lahko presojali, ali neki videni vsebini lahko zaupajo ali ne, pa naj gre za video na Youtube, članek na spletni strani ali objavo vplivneža na družabnem omrežju.

Več o dnevu varne rabe interneta preberite na spletni strani našega partnerja Safe.si. Dan varne rabe interneta, ki ga več kot 150 držav iz celega sveta praznuje vsako leto drugi torek v februarju, je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet www.betterinternetforkids.eu, znotraj katere že od leta 2005 uspešno deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav Safe.si.


Nazaj na vse novice